ขั้นตอนการขออนุมัติหนังสือเดินทาง

เล่มสีน้ำตาล และเล่มสีน้ำเงิน (เล่มราชการ)

กรอกแบบฟอร์มส่งเอกสาร(ตามเขต ที่สังกัด)

กำหนดการ : ให้กรอกข้อมูล และแนบไฟล์เอกสาร ส่งไม่เกินวันที่ ๑๐ (เวลา ๑๘.๐๐ น.) ของทุกเดือน / หลังจากนั้นเป็นรอบประชุม มส. ครั้งต่อไป

แนะนำเพิ่มเติ่ม

๑.ทำรายการด้วย Gmail (หากยังไม่มี ให้สมัคร Gmail หรือรบกวนท่านที่มีช่วยดำเนินการ)

๒.ตรวจสอบระเบียบเอกสารให้เรียบร้อย (มีตัวอย่างเอกสาร)  / ก่อนส่งไฟล์ pdf แนบ

(เล่มราชการ)

(ทำเล่มใหม่)

(เล่มน้ำตาล)

๓. ส่งไฟล์ pdf แนบแล้วกด "ส่ง" มีคำตอบรับจากระบบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งเอกสาร

๔. ท่านสามารถตรวจข้อมูล ดำเนินการโดย กองงานเลขาฯ ส.ธ.ย ได้ในลิ้งค์ของแต่ละเขต

เขต ๑: เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก

เขต ๒: สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เขต ๓: เดนมาร์ก, นอร์เวย์, ฟินแลนด์, สวีเดน, ไอซ์แลนด์      

เขต ๔: กรีซ, อิตาลี, ฮังการี, สาธารณรัฐเช็ก, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย

ตรวจสอบ มติ มส. / ศ.ต.ภ.